FETVALAR

SORU:

Tahsil edemediği alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili için bankaların avukatlığını yapmak caiz midir?

Tarih: 21 Mayıs 2014

CEVAP:

Bankaların faiz dışı alacaklarının tahsili için avukatlık yapılabilir. Ancak, faiz alacakları için bu hizmetin verilmesi caiz değildir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

“Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.” (Nisa, 4/85)

“İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2)


Etiketler: