FETVALAR

SORU:

Fıkıhta kadının kadı olmasına cevaz verilmediği düşünülürse günümüzde Türkiye’de kızların/kadınların hâkim veya avukat olmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Kadınların hâkimlik veya avukatlık yapması caiz midir?

Tarih: 13 Temmuz 2017

CEVAP:

Her ne kadar İslam hukukçularının büyük çoğunluğu kadının devlet başkanlığı ve hâkimlik yapmasına karşı çıkmışlarsa da Kur’an’da ve Nebîmizin uygulamalarında kadının kadı/hâkim olmasını yasaklayan herhangi bir hüküm yoktur.

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/islama-gore-kadinlar-devlet-baskani-veya-yargic-olabilir-mi.html

Hanefî mezhebi âlimleri de had ve kısası gerektiren suçlar dışındaki davalarda kadının şahitlik gibi hâkimlik de yapabileceğini söylemektedirler. Müfessirlerden İbn Cerîr et-Taberî ve tâbiînden Hasan-ı Basrî gibi âlimlerle Zâhirî mezhebi fakihleri ise hüküm vermeyi fetva vermeye benzeterek kadınların her türlü davada hâkimlik yapabileceğini belirtirler. (Bkz: Mehmet Akif Aydın, “Kadın: İslam’da Kadın”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 24, s. 90)

Günümüzde hakimler ancak mevcut yasalar çerçevesinde hareket edebilirler.

Serbest avukatlık yapanlar ise istemedikleri davayı almayacakları için onu tercih etmek daha uygun olacaktır.

Genel olarak kadınların çalışmasına dair yaptığımız bir açıklamayı aşağıdaki linkten izlemenizi tavsiye ederiz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kadinlarin-ihtiyaci-olmadigi-halde-calismalarinin-hukmu-nedir.html


Etiketler: