FETVALAR

SORU:

Sermayemiz kısıtlı, dış ülkeden mal getirmek istiyoruz fakat işin dini boyutunda şüphedeyiz. Banka bize para vermeyecek ve bizim yerimize satıcıya ödeyecek ve bir nevi bize kefil olmuş olacak. Yani bize sermaye vermiş olacak. Biz bu malı getirip satacağız ve banka geri ödemede bizden 800 TL kâr alacak. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?

Tarih: 10 Nisan 2010

CEVAP:

Kefalet iyilik ve teberru sayıldığı için bundan ücret alınması caiz görülmemiştir. Fakat “bir ithalâtçının, yabancı ülkede bulunan satıcıdan alacağı malın bedelinin tamamına veya bir kısmına bir bankanın kefil olması” anlamına gelen Akreditif tam anlamıyla bir kefalet değildir. Akreditifte banka, bir taraftan ithalâtçıyı desteklemekte, bir taraftan da ithal edilecek malın bedelinin ödeneceğine dair diğer ülkedeki satıcıya güven vermektedir. Bu, dış ticarette önemli bir işlemdir.

Bankanın Akreditif açmak için gerekli muameleleri yapma karşılığında belirli bir komisyon alması caizdir. Çünkü bu yalnızca bir kefalet değil, içinde kefalet de bulunan bir işlemler bütünüdür. Yani bankanın sizden akreditif işleminden alacağı komisyon caizdir.


Etiketler: