FETVALAR

SORU:

Zorunlu durumlarda haraç vermenin dindeki yeri nedir? Haraç veren de alan gibi günah işlemiş mi olur?

Tarih: 18 Mayıs 2012

CEVAP:

Haraç, kişinin başkasının malını zorla hakkı olmadığı halde almasıdır. Büyük günahtır.

Allah Teâlâ, “Mümin­ler, mallarınızı aranızda batıl yolla değil, karşılıklı rızaya dayalı ticaretle yiyin” (Nisa, 4/29) diye buyurmaktadır

Abdullah  b. Amr, Peygamberimizin şu sözünü işittiğini söylemiştir:

“Kim malını korurken öldürülürse o, şehittir.” (Buhari, Mezâlim, 34; Müslim, İmân, 62).

Kişi malını vermemek için gücü yettiğince gayret göstermelidir. Eğer her isteyene haraç veriyor, zorla malını alanları ilgili mercilere şikâyet etmiyorsa bu durumda şerre göz yummuş olmanın vebalini üstlenir.


Etiketler: