FETVALAR

SORU:

Şefkat tokadı diye bir şey var mı? Allah sevdiği kullarına hata yapmaları durumunda sıkıntıya sokarak v.b. şekilde uyarıda bulunur mu?

Tarih: 19 Şubat 2010

CEVAP:

Günahların cezası hemen verilmez. Zira kul, günah işler ama tevbe ederse Allah o günahları affeder. Ama tevbe etmez ve günahta ısrar ederse Allah günahlarından “bir kısmının” cezasını dünyada verir, diğerlerini ahirete bırakır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.” (Rum, 30/41)

Aşağıdaki ayetler de konuya açıklık getirmektedir:

“Sana ne iyilik gelse Allah’tan gelir, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır…” (Nisa, 4/79)

“Senden önceki topluluklara da elçiler göndermiştik.  Belki yalvarıp yakarırlar diye onları sıkıntıya ve zarara uğratmıştık.

Verdiğimiz sıkıntılar başlarına gelince yalvarıp yakarsalardı olmaz mıydı? Ama kalpleri katılaştı ve yapmakta olduklarını Şeytan onlara güzel gösterdi.

Kendilerine hatırlatılan görevleri unuttukları zaman önlerine bütün kapıları açarız. Verilen nimetlerle şımardıkları bir sırada da onları yakalayıveririz. Birden bire umutsuzluğa düşerler.” (En’âm, 6/42-44)

Bu ayetlerde de görüldüğü gibi Allah Teâlâ, akıllarını başlarına almaları için zaman zaman kullarını bir takım sıkıntılara maruz bırakmaktadır. Halk arasında “şefkat tokadı” olarak bilinen durum da bu ayetlere göre anlaşılabilir.


Etiketler: