FETVALAR

SORU:

Kızıma Berre ismini koymamda bir mahzur var mı? Peygamber Efendimiz, eşlerinin ve üvey kızının Berre olan isimlerini değiştirmiş. Bu konunun esasını bana yazar mısınız?

Tarih: 14 Ağustos 2009

CEVAP:

Berre, “çok hayırlı, çok iyi, çok cömert kimse” manalarına gelmektedir. Nebîmiz bu ismi hoş karşılamamış ve değiştirilmesini istemiştir.

Konuyla ilgili hadisler şöyledir:

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:

“Zeyneb binti Ebî Seleme’nin ismi Berre idi. “Nefsini tezkiye ediyor / temize çıkarıyor” denildi. Bunun üzerine Resûlullâh onu Zeynep diye isimlendirdi.” (Buhârî, Edeb, 108; Müslim, Edeb 17, (2141).

İbn Abbâs radıyallahu anh anlatıyor:

“Cüveyriye Bintu’l-Hâris’in ismi Berre idi. Resûlullâh onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, O “Berre’nin yanından çıktı” denmesini sevmiyordu.” (Müslim, Edeb 16 (2140).

Muhammed b. Amr b. Atâ’dan:

“Ben kı­zıma Berra ismini verdim. Müteakiben Zeyneb binti Ebî Seleme bana şunu söyledi: Resûlullâh bu ismi yasakladı. Benim adım da Berra idi. O “Kendinizi temize çekmeyin! Allah sizin iyi olanlarınızı pek âlâ bilir.” dedi. (Oradakiler) :

– Ona ne isim verelim? diye sordular. “Zeynep ismini verin.” buyurdu. (Müslim, Edeb 19, (2142).


Etiketler: