FETVALAR

SORU:

Kız çocuğumuza Helen ismini takabilir miyiz? Ashab-ı Kehf filmindeki Maksimilyanus’un eşinin adı diye biliyoruz. Bu isimde bir sakınca var mı?

Tarih: 25 Ocak 2012

CEVAP:

Helen (Helene), Yunan mitolojisine göre Truva savaşına sebep olan kadındır. Efsanelere göre, eski Yunan putperest toplumunda tanrılardan biri kabul edilen Zeus’un gayri meşrû çocuğudur.

Doğrudan eski Yunan putperest toplumuna çağrışım yaptığından dolayı Helen’in kız çocuklarına isim olarak konulması uygun düşmemektedir. Anlamı güzel, dinimize ve örfümüze uygun isimleri koymanızı tavsiye ederiz.


Etiketler: