FETVALAR

SORU:

İsimleri anlamlarına göre mi koymak gerekiyor, yoksa Ebced’e göre isim analizini yaptıktan sonra mı koymalıyız?

Tarih: 12 Aralık 2013

CEVAP:

Anne ve babaların çocuklarına karşı birinci görevi, onlara güzel isimler koymalarıdır. Çocuğa isim olarak konulması caiz olmayanlar anlamı İslam’a, genel edep ve ahlaka aykırı olan isimlerdir.

Ebced ise Arap alfabesinin ilk tertibi ve harflerinin taşıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sistemine, alfabedeki harflerin kolaylıkla hatırda tutulmasını sağlamak için eski dönemlerde geliştirilmiş formüle verilen addır. (Mustafa Uzun, “Ebced”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c: 10 s. 68-70)

Dolayısıyla Ebced’in sanat ve edebiyattaki kullanımı bir kenara bırakılırsa dînî bir temeli bulunmamaktadır. Buradan hareketle isimlerin harflerinden yola çıkarak ebcede göre farklı analizler yapmanın da ilmî ve dînî bir temeli yoktur. Anlamı güzel olan,  nebîmiz tarafından yasaklanmayan, Müslümanların örf ve âdetine uygun her isim çocuklara konulabilir.

İsimlerin çocukların kaderine etkisi konusunda sitemizde bulunan bir cevabımızı da aşağıdaki linkten okumanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/bebeklere-konulan-isimler-onlarin-kaderlerini-etkiler-mi.html


Etiketler: