FETVALAR

SORU:

Kur'an okuduktan sonra "sadakallahül azîm"' ve "sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti ammâ yasifûn..." ayetini okuma geleneği bir sünnete mi dayanıyor?

Tarih: 18 Ağustos 2009

CEVAP:

Yaptığımız araştırmada Kur’an okuduktan sonra sadakallâhu’l-azîm demek gerektiği ile alakalı sahih veya zayıf herhangi bir hadise, sahabe ve tabiin uygulamasına kaynaklarda rastlayamadık.

Fakat Kur’an tilavetinden sonra Sâffât suresinin son 3 ayetini (Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti…) okumak konusunda İbn Hacer’in Netâicu’l-Efkâr adlı kitabında tabiinin ileri gelen ulemasından Şa’bî’nin, Ali b. Ebi Talib radıyallahu anh’tan bir rivayetine yer verilmektedir. Hadis ilmince mürsel (senedinden bir sahabi düşen hadis) olan bu zayıf rivayete göre bir kişi bulunduğu yerden/meclisten kalkarken son olarak bu ayetleri okursa kendisine büyük ecirler verileceği vaat edilmektedir. (İbn Hacer, Netâicu’l-Efkâr, 2/306)


Etiketler: