FETVALAR

SORU:

Rahmân sûresi 33. ayette "göklerin ve yerin sınırları" ifadesi geçmektedir. Bununla anlatılmak istenen nedir?

Tarih: 25 Ocak 2018

CEVAP:

Rahmân sûresi 33. ayetteki o ifadeye “göklerin ve yerin çevreleri” anlamı verilebileceği gibi “eksenleri” anlamı da verilebilir. İnsanlar yerin çevresinde rahatça dolaştıkları için “eksenleri” anlamı uygun düşer. Bu durumda ayetin anlamı şöyle olur:

“Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin eksenlerini delip geçebilirseniz geçin. Ama elinizde bir güç olmadan geçemezsiniz.” (Rahmân, 55/33)

Ayette bahsi geçen güç elde edilebilirse hem yedi kat göğe çıkılabilir hem de yerin merkezine kadar gidebilir. Bu ayet, böyle bir gücün elde edilebileceğini gösterir.


Etiketler: