FETVALAR

SORU:

Hristiyan dünyasının, dünya ekonomisine katkıları var mıdır? Varsa nasıl olmuştur? Bu konuda araştırma yapmak için başvurulacak kaynaklar var mıdır belirtebilir misiniz?

Tarih: 17 Aralık 2009

CEVAP:

Olumlu ve olumsuz yönleriyle bir bütün olarak bakıldığında Dünyamızın ulaştığı mevcut ekonomik seviyede bütün insanlığın katkısı olmuştur; buna Hristiyan dünyası da dâhildir. Coğrafi keşifler, yüksek meblağda sermayeye sahip çok ortaklı şirketlerin kurulup gelişmesi, ilk sanayi hamleleri, zararlı yönleriyle birlikte dünya ticaretinin gelişmesinde önemli etkileri bulunan Bankacılık ve Sigorta sistemi ile para ve sermaye piyasaları vb. bir Hristiyan merkezi olan Batı’da ortaya çıkmıştır. Günümüzde ticari hayatın üzerine bina edildiği birçok hukuki kural ve düzenleme, finansal ürünler ve muhasebe uygulamalarının çıkış yeri de Hristiyan Batıdır.

Bu konuda geniş bilgi için İktisat tarihi alanındaki kaynaklardan yararlanılabilir.

Şu iki eseri örnek olarak verebiliriz:

1) Arif Ersoy, “İktisadi Müesseseler Tarihi”

2) Erol Zeytinoğlu “İktisat Tarihi”.


Etiketler: