FETVALAR

SORU:

Hocam, Cumanın farzını kıldıktan sonra daha ne kadar namaz kılacağız? Bu konuda Peygamberimizin uygulaması nasıl? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“…Namaz bitince hemen yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin…” (Cuma, 62/10)

Ebû Musa el-Eşarî’nin oğlu Ebû Bürde diyor ki, Ömer’in oğlu Abdullah bana “Baban Cuma saatiyle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey nakletti mi?” diye sordu. “Evet, şöyle dediğini işittim.” dedim. “Resulullah şöyle demiş: “Cuma saati, İmamın (minbere) oturmasıyla namazın bitmesine kadar olan vakittir ((Müslim, Cuma 16; Ebû Davud, Cuma, 1048)) .”

İki rekatlık Cuma namazı kılınınca dağılmak gerekir. Yukarıdaki âyetten ilk olarak anlaşılan budur. Abdullah b. Ömer radiyallahu anh şöyle dedi: “Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazından sonra mescidden ayrılıncaya kadar namaz kılmaz, ayrılınca evinde ((“Evinde” ifadesi Müslim’de geçmektedir)) iki rekat kılardı ((Buhârî, Cuma, 39; Müslim, Cuma, 71)) .”

Abdullah b. Ömer, Cuma günü olduğu yerde iki rekat namaz kılan birini gördü ve onu iterek şöyle dedi: “Cumayı dört rekat mı kılmak istiyorsun?” Abdullah evinde iki rekat namaz kılar ve şöyle derdi: “Resulullah böyle yapardı ((Ebû Davud, Cuma, 1127)) .”

Atâ, Abdullah b. Ömer ile ilgili olarak şunları söylemiştir: Mekke’de bulunur da Cumayı kılarsa ileri geçer iki rekat kılar, sonra ileri geçer dört rekat kılardı. Medine’de olduğu zaman Cumayı kılar, sonra evine döner iki rekat kılardı. Mescitte kılmazdı. Derdi ki, “Resulullah böyle yapardı ((Ebû Davud, Cuma, 1130)) .”

Nafi’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ömer Cumadan önce namazı uzatır, Cumadan sonra evinde iki rekat kılar ve derdi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı ((Ebû Davud, Cuma, 1128)) .”

Ebu Hureyre, Resulullah’ın şöyle dediğini rivayet ediyor: “Sizden biri Cumayı kıldıktan sonra dört rekat namaz kılsın ((Müslim, Cuma, 67; Ebû Davud, Cuma, 1131)) .”

Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Cumadan sonra namaz kılacak olursanız dört rekat kılın ((Müslim, Cuma, 68; Ebû Davud, Cuma, 1131; Tirmizi, Cuma, 523)) .”

es-Sâib diyor ki, Muaviye ile birlikte maksurede (hünkar mahfilinde) Cuma namazını kıldık. İmam selam verince kalktım, aynı yerde namaza devam ettim. Muaviye bana birini gönderdi ve dedi ki, “Bu yaptığını bir daha yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra dışarı çıkmadan veya biraz konuşmadan başka namaz kılma. Çünkü Resulullah bize böyle emretmişti. Konuşmadıkça veya dışarı çıkmadıkça bir namazın diğerine eklenmemesini isterdi ((Müslim, Cuma, 73; Ebû Davud, Cuma, 1128)) .”


Etiketler: