FETVALAR

SORU:

Cami önlerinde ticaret yapmak uygun mudur? Bu konu hakkında bir hadis ve ayet var mıdır?

Tarih: 30 Nisan 2010

CEVAP:

Cami önlerinde ticaret yapmayı yasaklayan bir ayet veya hadis yoktur. Fakat Peygamberimizin cami içinde alışveriş yapmayı yasakladığı rivayet edilmiştir. (Bkz: Tirmizi, Büyû, 77)

Tirmizi’de geçen bu “hasen-garîb” hadisten dolayı bazı âlimler cami içinde alışveriş yapmayı caiz görmezken bazı âlimler de hadiste bulunan illetten dolayı bu alışverişi caiz görürler.

NOT: İmam Tirmizi’nin kullandığı hasen-garîb ifadesi, o hadisin sahih de zayıf da olmadığını göstermektedir. (Bkz: İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1985, s: 65)


Etiketler: