FETVALAR

SORU:

Ben çiftçiden pancarı henüz ekimi yapılmadan pazarlık yapıp satın alıyorum. 9 ay sonra hasat zamanı geldiğinde ürünü teslim alıyor, kârımı da ekleyerek şeker fabrikasına satıyorum. Bu şekilde yapılan ticaret caiz midir?

Tarih: 07 Eylül 2018

CEVAP:

Ne kadar ürün çıkacağı bilinmeden, sanki kesin çıkacakmış gibi “bu tarladan çıkacak şu kadar ton ürünü, şu fiyattan satın aldım, senin bu miktarda ürünü vadesinde bana teslim etmen, benim de bu miktarda parayı sana teslim etmem karşılıklı borcumuzdur” şeklinde miktar ve bedelin sabit olduğu bir sözleşme caiz olmaz; çünkü o kadar ürün çıkmayabilir.

Ancak ürünün kalitesi ve diğer özellikleri ileride ihtilafa yol açmayacak şekilde açık ve net olarak belirtilir ve sabit miktar üzerinden değil de çıkacak ürünün tonu üzerinden anlaşılır ve “ne kadar ürün çıkarsa tonu şu miktardan olmak üzere vadesinde teslim edilip bedeli tahsil edilecektir, ürün çıkmazsa bedel de talep edilmeyecektir” şeklinde bir sözleşme yapılırsa bu caiz olur.

Prof. Dr. Servet Bayındır


Etiketler: