FETVALAR

SORU:

Bazıları derler ki, elinizdeki malı yeni fiyattan satamazsınız, eski fiyatından satmanız gerekir. Bunun bir dayanağı var mıdır?

Tarih: 05 Ağustos 2009

CEVAP:

Bu sözün bir dayanağı yoktur. Bu, fiyatların karşılıklı rıza ile oluşmasını emreden ayete de aykırıdır. Çünkü fiyatlar arttığı halde eldeki malın eski fiyatla satılmasını istemek satıcıyı, razı olmayacağı bir satışa zorlamak olur. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Müminler, mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, ama karşılıklı rıza ile yapılan bir alım satımla yiyebilirsiniz.” (Nisa 4/29)

Allah’ın Elçisi, ona dua ve selâm olsun, şöyle demiştir:

“Gönül rızası yoksa kimsenin malı kimseye helâl olmaz.” (Ahmed b. Hanbel, V/72)


Etiketler: