FETVALAR

SORU:

Tevbe sûresi 17. ayette “müşrikler kendi kafirliklerine şahittir” buyurulurken A’râf sûresi 30. ayette ise “yoldan çıkanlar kendilerini doğru yolda sanıyorlar” buyuruluyor. Bu iki ayeti nasıl anlamamız gerekiyor?

Tarih: 02 Ekim 2017

CEVAP:

İlgili ayetler mealen şöyledir:

“Allah bir kesimin doğru yolda olduğunu onaylar. Bir kesim de sapık sayılmayı hak eder. Onlar şeytanları Allah’tan yakın konumda tutar, üstelik doğru yolda olduklarını sanırlar.” (A’râf, 7/30)

“Müşrikler, kendi kâfirliklerine kendileri şahitken Allah’ın mescitlerine hizmete yetkili değillerdir. Onların çalışmaları boşunadır. Onlar hep ateş içinde ölümsüz olacaklardır.” (Tevbe, 9/17)

Yanlış iş yapanlar kendilerini bir şekilde kandırırlar. Mesela faizli kredi alan bir kişi faizin Allah tarafından haram kılındığını bilir; ama faizi almazsa başka şekilde iş yapamayacağını düşünerek kendini haklı görür.

Müşrikler de böyledir. Şirkin en büyük günah olduğunu bilirler, bunun farkındadırlar; ama Allah ile aralarına aracı koymadan işlerini yürütemeyeceğini düşünür ve bu yüzden kendilerini doğru yolda kabul ederler.


Etiketler: