Günümüzde parayı infak etmek için önceliği kimlere vermek gerekir?
Süleymaniye Vakfı > Görüntülü Fetvalar > Zekat-Fitre Tarih: 31 Aralık 2015  
Soru: Günümüzde parayı infak etmek için sıralama nasıl olmalı?
Cevap: 
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Bakara 215. ayetinde geçen "en yakınlarınıza" ifadesinden yola çıkarak öz kardeşimize zekat verebilir miyiz? 2012.04.17 4407
2 Allah Teala pekçok ayette savurganlıktan ve israftan uzak durun diyor. Peki, sadaka vermekte de savurganlık olur mu? 2014.12.16 1517
3 Oruç tutmaya gücü yetenler zengin de olsalar fakir de olsalar bir fakiri doyuracak kadar fitre verecekler. Fakir de fitre vereceğine göre kime verecek? Yani fitre almaya muhtaç olanlar da mı oruca güç yetirdiği için fitre verecekler? 2012.06.12 6845
4 Fakirler de zekat vermek zorunda mı? Yani zekat sadece imkanı olana mı, yoksa herkese mi farz? 2015.03.05 1956
5 Kiraya verilmiş dairenin zekatı mülk değeri üzerinden mi hesaplanır, yoksa kira geliri üzerinden mi? 2015.07.15 5978
6 Günümüzde çeşitli kazanç yolları ve aylık gelen gelirler oluştu; minibüs, taksi, bina gelirleri gibi... Bunları her ay elimize geçince verip yıl sonu "zekat" diye hesap edebilir miyiz? Çünkü insanların ihtiyaçları artık aylık olarak hesaplanıyor. Bir de kazancımızı sürekli yatırıma dönüştürüyoruz. Bunlara zekat düşmez mi? 2012.04.19 3340
7 Boş duran ve hiçbir gelir getirmeyen arsanın zekatı olur mu? 2015.06.15 3916
8 Hocam ben fitreyi kavrayamadım. Öğrenciler ve benzerleri nasıl fitre verecek? Zaten fakir olan bir insan bir başka fakire mi fitre verecek? 2011.08.22 16381
9 Ticari taksi işletenler maldan mı zekât verirler? 2012.04.25 3178
10 Kimler zekat vermekle mükelleftir? 2015.07.07 2808
11 Bakara 273. ayette bahsedilen Allah yolunda mahsur kalmış fakirler kimlerdir? 2009.10.05 3480
12 "Tarım ürünleri ticaret malı gibi değildir." dediniz. Örnek olarak da fabrikada üretici ham maddeyi satın alıyor; ama tarım üreticileri topraktan ürünü satın almıyor dediniz. Halbuki çiftçi de tohum satın alıyor, fabrikatörün ham maddeyi satın aldığı gibi. Bu durumda aynı olmaları gerekmez mi? 2012.04.25 4451
13 Zekat hesabı yapılırken malların veya paranın üzerinden 1 yıl geçmesi şartı aranıyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan bunun hsabını nasıl yapabilir? 2015.07.09 4297
14 Müellefe-i kulûb hakkında bilgi verir misiniz? 2009.10.05 3468
15 Kira geliri olan menkul ve gayrı menkullerde artış vasfı var. Gelir için yapılmış, ciddi bedellerle satın alınmış, piyasa şartlarında mülk değeri artıyor. Ayrıca ciddi kira gelirleri var. Bunların da kira gelirlerinden 10'da 1 oranında zekat gerekmez mi? 2012.08.01 5639
16 Ev almak için biriktirilen paranın zekâtı olur mu? 2015.07.13 2784
17 Fıkıh ve ilmihal kitaplarında zekat konusu nasıl işlenmiştir? Bu bilgilere ne kadar güvenebiliriz? 2009.10.05 8295
18 Değerli taşların zekatı altın gibi mi değerlendirilir? 2012.04.20 2672
19 Bir kişi zekat hesabı yaparken borcunun tamamını mı düşmeli, yoksa sadece bir yıllık kısmını mı? 2015.07.14 2630
20 Hapishanede yatanlara zekat verilir mi? Bir de hapishanelere ihtiyaç var mı? 2009.10.05 6052
21 Hizmet sektöründe çalışanlar için elde ettikleri kazançtan örneğin düzenli maaşından zekat vermek gerekir mi? Kamu sektöründe maaş ödenmeden brüt üzerinden vergi kesilerek net maaş verildiğinden kesilen vergi, zekat yerine geçer mi? 2012.04.24 6594
22 Bakara suresi 195. ayette "Allah yolunda infak edin, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" buyuruluyor. Burada "infak" ile "tehlike" arasında nasıl bir bağlantı var? 2015.12.30 850
23 Sadaka kelimesinin anlamı nedir? 2009.10.05 4197
24 Çiftçi, memur, işveren vb. günümüz çalışanları için nisap miktarı ne olmalıdır? 2012.05.07 6481
25 Günümüzde parayı infak etmek için sıralama nasıl olmalı? 2015.12.31 1066
26 Zekat verilecek kişiyi bizzat görmek ya da görecek birine vekalet vererek zekat vermek şart mıdır? Kurumlara zekat verilebilir mi? 2010.08.24 8020
27 İslam devletlerinde devletin bütün geliri zekattan karşılanıyor. Biz Müslümanlar olarak hem zekât veriyoruz hem de vergi ödüyoruz. Zekâtını tam olarak veren bir Müslümanın vergi vermesi de dini bir yükümlülük müdür? 2012.07.31 6150
28 Oruç tutan herkes fitresini bizzat kendisi mi ödemek zorunda? 2016.02.29 764
29 Zekat kimlere verilir? Zekat olarak fakirlere erzak paketleri dağıtmak doğru mu? 2010.12.03 8959
30 Şu üç kişiye zekat verilir mi: Bilerek çalışmayan kişi, önemli bir makamda olup da statüsüne uygun bir iş bulamayan ve bundan dolayı parasız kalan kişi, bir de dindarlık sebebiyle doğal bir hayat yaşamak için toplumdan ayrılıp çalışmayan kişi? 2012.08.09 3959
31 İnancımızdan ötürü bizlere küfretmeyen gayrimüslimlerden fakir olanlara zekât verilir mi? 2016.04.28 856
32 Günümüzde insanlar yatırım amaçlı arsalar satın alıyorlar. Bu arsaların ne zaman satılacağı belli değil, birkaç yıl bekletiliyor. Bu arsalar için her sene zekât vermek gerekir mi? Bazıları da ileride ev yapmak için arsa alıyor. Bu arsanın zekâtının verilmesi gerekir mi? 2010.12.11 16276
33 100 dairesi olan bir kişi, hocaya sormuş: Kiraya vermezsem bana zekât düşer mi? Düşmez diye fetva almış ve kiraya da vermiyor dairelerini. Bu durumda gerçekten de zekât düşmez mi? 2012.11.05 5316
34 Bahçesinde 30 adet muhtelif meyve ağacı olan ve ticari amacı olmayan biri meyveler olgunlaştığında öşür vermek zorunda mı? 2016.03.15 671
35 Elmas ve benzeri değerli taşların zekâtının olmadığı iddia ediliyor. Doğru mudur? 2011.01.19 6029
36 Zekat alan şahıs veya vakıf, bu zekat parasını inşaat işlerinde kullanabilir mi? 2013.07.03 4958
37 Hz. Ebû Bekir döneminde mürtedlerle ve zekât vermeyenlerle savaşılmasını nasıl yorumlamalıyız? 2016.09.28 480
38 Ev hanımları zekat vermeli midirler? 2016.02.08 1102
39 Kur'an'daki sadaka ayetleri ve Peygamberimizin sünnetine göre sadakanın ölçüsü nedir? Ne kadar verilmeyeceğinin bir sınırı var mıdır? 2013.04.26 4777
40 Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar İslam'a girenler de olabilir mi? Yoksa bunlar mutlaka gayr-i müslim mi olmalıdır? 2012.02.11 3005
41 Allah Teala zekatın kime verileceğini tek tek saymış, belirtmiş. O zaman niçin Hz. Peygamber ve ashabı zorla zekat alıyorlardı? 2013.05.31 4469
42 Kitap basımı ve dağıtımı ile internet sitelerinin kurulması için zekattan para verilebilir mi? 2012.02.23 2392
43 Alacaklı, ayırım yapmadan borçlusu iflas dahi etmiş olsa alacağını zekata sayabiliyorsa batık alacaklarını tahsil etmiş olmaz mı? Böylece hayır yapmaktan ziyade zekat vesilesiyle alacağını tahsil ederek menfaat temin etmiş olmaz mı? 2013.06.04 3166