FETVALAR

SORU:

Kur'an'da Hicr halkından bahsediliyor ve bu isimde bir sure de var. Bu halk hangi Peygamberin halkıdır?

Tarih: 18 Ağustos 2009

CEVAP:

Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiğine göre As­hâbü’l-Hicr dağlarda oydukları güvenli ev­lerde yaşayan, Allah’ın ayetlerinden yüz çevirip peygamberlerini yalanlayan bir ka­vimdi. Bir sabah vakti korkunç bir sesle gelen felâketle cezalandırılmışlar, yaptık­ları şeyler ve kazandıkları kendilerine fay­da vermemiştir (Hicr 15/80-84).

Ashâbü’l-Hicr’in Kur’an’da anlatılan özellikleri dikkate alınırsa bunların Semûd kavmi olduğu anlaşılır. Zira ilâhî ayetlerden yüz çevirme ve kendilerine gönderilen pey­gamberleri yalanlama, inanmayan kavim­lerin ortak özelliği olmakla birlikte kor­kunç bir sesle cezalandırılma Kur’an’da Lût (Hicr 15/73; Sâd 38/13-14), Şuayb (Hûd 11/94; Sâd 38/13-14) ve Salih (Hud 11/67; Kamer 54/31) peygamberlerin kavimleriyle ilgili olarak zikredilmekte, ka­yaları oyup evler yapma işi ise sadece Sa­lih’in kavmi Semûd’un özelliği olarak be­lirtilmektedir (Arâf 7/74; Şuarâ 26/ 141 -159).

Bu hususu dikkate alan müfessirler Hicr sûresinde kıssaları anlatılan Ashâbü’l-Hicr’in kendilerine Salih’in pey­gamber olarak gönderildiği Semûd kav­mi olduğunu kabul etmişlerdir. (Ömer Faruk Harman, “Hicr”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 17, s: 454-455)


Etiketler: