FETVALAR

SORU:

Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Allah kullarına zulmetmez" diye çevrilen ayetlerde geçen zallâm kelimesi mübalağa anlamında mı acaba? Yani Allah kullarına çok zulmetmez de az zulüm eder anlamı mı çıkar?

Tarih: 14 Ekim 2009

CEVAP:

Bu ayetlerden Allah kullarına çok zulmetmez ama az zulmeder anlamı çıkmaz. Zira Allah Teâlâ, “Allah zerre kadar zulmetmez ve eğer bir iyilik olursa onu kat kar artırır, ayrıca kendi tarafından da büyük bir mükâfat verir.” (Nisa, 4/40); “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yunus, 10/44) buyurmuştur.
 
Zallâm kelimesi mübalağa ifade eder tabi. Bu kelimenin geçtiği ayetlerden biri şöyledir:
 
“Allah fakirdir; biz zenginiz” diyenlerin sözünü Allah elbette işitti. Onların bu sözünü ve Peygamberleri haksız yere öldürmüş olmalarını bir kenara kaydettik. Bir gün şöyle diyeceğiz; “Şu yangının azabını tadın bakalım.
 
Siz, ettiğinizi buldunuz. Allah kullarına asla yanlış yapmaz.” (Âl-i İmrân, 3/181-182) 
 
Bu ayeti şöyle anlamak lazımdır: Eğer kendi yaptıklarınızdan değil de tamamen Allah’ın -hâşâ- keyfi kararı ile Cehennemde yansaydınız bu takdirde bu “çok büyük bir zulüm” olurdu. Hâlbuki Allah böyle bir zalimliği asla yapmaz. Bunun anlamı, “bu zalimliği yapmaz ama başka zalimlik yapar” olamaz. (Benzer ayetler için bkz: Enfâl, 8/50-51; Hacc, 22/8-10; Fussilet, 41/46; Kâf, 50/29)


Etiketler: