FETVALAR

SORU:

Kur’an’da hem vahiy hem de ilham kelimeleri geçiyor. Şûrâ suresi 51. Ayette vahiy kelimesi geçmesine rağmen sizler mealinizde “Allah, bir insanla sadece vahiy (ilham) yoluyla veya perde arkasından konuşur.” Şeklinde vahyi ilham olarak açıklamışsınız. Bunun sebebini açıklar mısınız?

Tarih: 19 Aralık 2022

CEVAP:


Etiketler: