FETVALAR

SORU:

Vâkıa sûresinin 79. ayetinde Kur’an’a temiz olarak dokunanlardan kasıt muhakkak meleklerdir. Çünkü orada levh-i mahfuzda bulunan Kur’an’dan bahsediliyor. Önceki ayetler de onu gösteriyor. Yani bu ayetin yaygın kanaatin aksine Kur’an’a abdestsiz dokunmakla uzaktan yakından bir alakası yok. Yalnız kimi meallerde “mutahharûn” kelimesi “temiz olan”, kiminde de “temizlenenler” şeklinde tercüme edilmiş. Bunun “temiz olarak…” şeklinde tercüme edilmesi daha doğru değil mi? Çünkü melekler için temizlenmek olmaz ki! Onlar zaten hep temizdi. Kısacası Kur’an’da bunun tam karşılığı nedir? Bu ayet nasıl tercüme edilmelidir?

Tarih: 14 Nisan 2010

CEVAP:

Mutahhar kelimesi, Arapça ism-i mef’ûl kalıbında bir kelime olup “temizlenmiş, temiz tutulmuş” manasına gelmektedir. Vâkıa sûresinin 79. ayetinde “melekler” lafzı açık bir şekilde zikredilmemekte; fakat ayetin öncesi ve sonrasına bakıldığında mutahhar kelimesi ile meleklerin kastedildiği anlaşılmaktadır.

Bir şeyin mutahhar olması onun önceden pis olduğu anlamına gelmez. Mutahhar olan şey her türlü pis ve pisliklerden korunmuş olan şeydir. Nitekim aynı kelime Abese 80/14. ve Beyyine 98/2. ayetlerinde Kur’an sayfaları ve amel defterleri için kullanılmıştır.

Kelimenin Vâkıa 79. ayette “temiz olarak” şeklinde çevrilmesi Arap dili açısından mümkün değildir. Zira ayetteki mutahharûn kelimesi hâl değil; yemessühû fiilinin fâili konumundadır. Buna göre ayetin anlamı şöyle olmalıdır:

“Ona -Levh-i Mahfuz’da bulunan Yüce Kur’an’a- temiz tutulmuş olanlardan başkası dokunamaz.” (Vâkıa, 56/79)

NOT: Lütfen aşağıdaki linkte bulunan görüntülü cevabı da izleyiniz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kuran-i-kerime-abdestsiz-olarak-dokunulabilir-mi.html


Etiketler: