FETVALAR

SORU:

Allah Teala bir ayette günahların hepsini affedeceğini belirtirken, şirki istisna tutuyor. Yani şirki affetmem diyor. Sahabe de önceden müşrik idi. Ancak onlardan -en azından bazılarının- affedildiğini Kur'an'dan biliyoruz. O zaman bu ayeti nasıl anlamalıyız?

Tarih: 19 Ağustos 2009

CEVAP:

İlgili ayet şöyledir:

Allah kendine ortak koşulmasını bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisa, 4/116)

Bu ayet, tevbe etmeyenlerle ilgilidir. Tevbe edip kendini düzeltmiş olanların günahları affedileceği gibi sevaba da çevrilecektir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Rahman’ın kulları… Allah ile beraber başka bir tanrıyı yardıma çağırmazlar. Haklı bir sebep yoksa Allahın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha girer. Kıyâmet günü onun azâbı katlanır ve orada itibarsız olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah bağışlar, ikram eder.” (Furkan 25/68-70)

“Allah ile beraber başka bir tanrıyı yardıma çağırmazlar” ifadesi, şirke düşmezler demek olduğundan ayetin devamı şirkten tevbeyi de içermektedir.

Şu âyet de yukarıdaki anlamı teyit etmektedir.

“De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 39/53)


Etiketler: