FETVALAR

SORU:

Kur’an’da öngörülen diyet cezası adaletsizlik mi? Sanki zenginler diyet verip kurtulacak; ama fakirler kısas cezasına mecbur kalacaklar gibi. Ayetin muhakkak bir izahı vardır. Açıklayabilir misiniz?

Tarih: 08 Temmuz 2017

CEVAP:

Kasten öldürme ve yaralamalarda mağdur olan taraf ya da öldürülen kişinin (maktul) velileri suçluyu affederse ancak o zaman diyet söz konusu olabilir. Eğer mağdur veya maktulün velileri affetmezse suçlu olan kişi diyet ödeyerek kısastan kurtulamaz. Dolayısıyla burada bir haksızlıktan söz edilemez.

Hata ile adam öldürme konusunda yapılması gerekenleri (Nisâ, 4/92) ise diyet değil tazmin/tazminat olarak değerlendirmek gerekir. Zira burada kasıt olmadığı için suç mevzubahis olmayıp verilen zararın tazmini söz konusudur.

Ayrıntılı bilgi için “Kur’an Sünnet Işığında Suç-Ceza Uygunluğu (Suat Erdoğan, Süleymaniye Vakfı Yayınları) isimli kitaba müracaat edilebilir.

www.suleymaniyevakfi.com/kuran-ve-sunnet-isiginda-suc-ceza-uygunlugu


Etiketler: