FETVALAR

SORU:

Nûr sûresi 3. ayetin sonundaki "Bu, müminlere haram kılınmıştır” şeklinde tercüme edilen cümledeki "zâlike/bu" zamiri hangi eylemin müminlere haram kılındığını ifade etmektedir? Buradaki zamir zina edenlerle evlenmenin mi, yoksa müşriklerle evlenmenin mi haram olduğunu gösteriyor?

Tarih: 27 Temmuz 2021

CEVAP:


Etiketler: