FETVALAR

SORU:

Kadınlar çorap giymeden namaz kılabilirler mi?

Tarih: 14 Temmuz 2016

CEVAP:

Bir kadının eli, yüzü ve ayakları haricinde bütün vücudu, açılmaması gereken süs/ziynet/avret olarak kabul edildiği için bir kadının namazda eli, yüzü ve ayakları hariç bütün vücudunu örtmesi gerekir. Avret sayılmadığı için[1] ayaklarında çorap bulunması şart değildir.

KAYNAK: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 174.

[1] Talebesi Hasan b. Ziyâd’ın rivayet ettiğine göre İmam-ı Azam Ebû Hanife kadının ayağına (bilekten aşağısına) bakılmasının mubah olduğunu söylemiştir. İmam Tahâvî de aynı görüştedir. Çünkü kadınlar alım satım gibi bazı işlemlerde erkeklere karşı nasıl yüzleri ve ellerini açabiliyorlarsa yalınayak veya terlikle yürürken de ayaklarını açmak zorunda kalabilirler. Çünkü her zaman ayakkabı/bot/çizme gibi (ayağı tamamen kapatan) bir şey bulamayabilirler. Bkz: Serahsî, el-Mebsût, c: 10, s: 153. Ayrıca bkz: www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/basortusu-ve-ortunme.html


Etiketler: