FETVALAR

SORU:

“Köpek, eşek ve kadının namaz kılan bir kimsenin önünden geçmesiyle namaz bozulur” diye sahih bir hadis var mı? Açıklar mısınız?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

Köpek, eşek ve kadının namaz kılan bir kişinin önünden geçmesi halinde namazı bozacağına dair bazı rivayetler, Kütüb-ü Sitte diye tabir edilen Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi hadis kitaplarında bulunmaktadır. Hadislerin farklı rivayetlerinde namazı bozacağı söylenen bu üç şey; “kara köpek-eşek-kadın”, “kara köpek-hayızlı kadın”, “domuz-Yahudi-Mecusi”, “eşek-kâfir-köpek-kadın” şeklinde sıralanmaktadır. (Hadisler için bkz: Şevkâni, Neylü’l-Evtâr, c: 3, s. 11-12.)

Fakat yine aynı kitaplarda Aişe validemizin bu rivayetleri reddettiğine dair bilgiler de vardır. Aişe’nin yanında köpek, eşek ve kadının namazı bozacağı konusu geçtiğinde şöyle demişti:

“Bizi eşek ve köpekle bir tutmakla ne kötü bir iş yaptınız! Yemin olsun, ben bilirim ki Resûlullâh namaz kılarken onunla kıblesi arasında yatmış olurdum da secde etmek istediğinde ayaklarıma dokunurdu, ben de onları çekerdim.” (Buhârî, Salât, 108; Müslim, Salât, 269-271; Ebû Dâvûd, Salât, 111; Nesâi, Kıble, 10.)

Buhârî ve Müslim’in –ki ikisinin birden rivayet ettiği hadislere müttefekun aleyh denilir- diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir:

Aişe radıyallâhu anhâ’nın yanında namazı bozan şeylerden söz açılmıştı. Bu meyanda köpek, eşek ve kadının da zikri geçti. Aişe:

“Bizi yine eşeklere ve köpeklere benzettiniz. Vallahi, ben Resûlullâh’ı kıblesiyle arasında yatakta yatar olduğum halde namaz kılarken gördüm. Benim için ihtiyaç hâsıl olunca oturup onu rahatsız etmek istemezdim (yatağın) ayak tarafından sıyrılıp çıkardım.” (Buharî, Salât, 99, 102, 105, 108; Müslim, Salât, 269-271.)

İmam Nevevî’nin beyanına göre İmam Mâlik, Ebû Hanife ve İmam Şâfiî gibi mezhep imamları da dâhil olmak üzere âlimlerin çoğunluğu (cumhûr-u ulemâ), yukarıda sayılan ve sayılmayan şeylerin namaz kılanın önünden geçmesi ile namazın bozulmayacağını söylemişlerdir (İmam Nevevî, Şerhu Sahîhi Müslim, c: 4, s: 227) ki bize göre doğru olan da budur.

Cevabın yayımlandığı yer için bkz: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 178-179.


Etiketler: