FETVALAR

SORU:

Fitremizi, kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için İslami hizmet veren vakıf veya derneklere verebilir miyiz?

Tarih: 04 Eylül 2010

CEVAP:

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“(Size yazılan oruç) sayılı günlerde tutulur. Sizden kim, hasta veya yolculuk halinde olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Orucu tutabilecek olanların bir çaresizi doyuracak kadar fidye (fitre) vermesi de gerekir. Kim bir iyiliğin fazlasını yaparsa onun için iyi olur. Oruç tutmanızın ne kadar iyi olduğunu bilseniz, (hasta ve yolcu olmanıza rağmen) tutarsınız.” (Bakara, 2/184)

Bu konuda Resûlullâh’tan nakledilen rivayet şöyledir:

“Resulullah fitreyi, oruç tutanı anlamsız ve çirkin davranışlardan temizlesin; muhtaçlara da yiyecek bir lokma olsun diye farz kılmıştır.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 17; İbn Mace, Zekât, 21)

Ayet ve hadisten açıkça görüldüğü gibi fitre, bir “yoksulu” doyuracak miktarda yiyecektir. Bu açıdan kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakıflara veya derneklere verilmesi uygun olmaz. Bizzat fakirlere verilmesi gerekir. Ama bahsettiğiniz vakıf ve dernekler topladıkları fitreleri kendi ihtiyaçları için kullanmak yerine bizzat fakirlere ulaştırırlarsa o zaman onlara verebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/fitre/vakif-ve-derneklere-fitre-verilir-mi.html


Etiketler: