FETVALAR

SORU:

Fıtır sadakası ramazandan sonra da verilebilir mi? Sadaka verilen kişiye bunun sadaka olduğunu söylemek şart mıdır? Sadece niyet etmek yeterli midir?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Nebîmizin hadislerine göre fıtır sadakasının/fitrenin, bayram namazından önceki zamana kadar verilmesi gerekir. Bundan sonra verilen sadaka, artık fıtır sadakası değil, Ramazan dışında verilen diğer sadakalar hükmüne geçer.

www.fetva.net/fitre/fitre-en-erken-ve-en-gec-ne-zaman-verilebilir.html

Konuyla ilgili bir hadis şöyledir:

“Kim fıtır sadakasını bayram namazından önce verirse bu, makbul bir zekât olur. Kim de namazdan sonra verirse sadakalardan bir sadaka olur.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 18)

Zekât veya fitre veren kişinin içten niyet etmesi yeterlidir. Fitreyi verirken “bu benim fitremdir” demesine kesinlikle gerek yoktur. Hatta sadaka alan kişiyi incitmemek için özellikle söylenmemesi daha iyi olur. Bazı Maliki fakihlere göre fakirleri inciteceğinden verilen şeyin sadaka veya zekat olduğunun söylenmesi mekruh kabul edilmiştir.

Fitre alan kişinin de aldığı şeyin fitre olduğunu bilmesi gerekmediği gibi yapması gereken herhangi bir görev de yoktur.


Etiketler: