FETVALAR

SORU:

Kalem Suresi 13. ayette “zenîm” diye bir kelime geçiyor. Bu kelimeye “kötü ve alçak kişi” diye mana verildiği gibi “soysuz” ya da “kendi kavmini inkâr eden” ve “kendini başka bir kavme nisbet eden” diye de mana veriliyor. Bu manaların doğrusu hangisidir? Soysuzluk ne demektir? Mesela ben soyadımı değiştirmek istiyorum. Bunun bir zararı var mı?

Tarih: 29 Temmuz 2010

CEVAP:

Zenîm, “bir soydan olmadığı halde kendini ondan gösteren kişi” demektir. Bu kişi kendi soyunu inkâr etmiş olacağı için “soysuz” diye tercüme edilmiş.

Soyadı ise farklı bir kavramdır. Soyadı verilirken insanların soyları düşünülmemiştir. Bu sebeple onun tashihine ihtiyaç olmaktadır. “Benim annem ve babam şu değil, şunlardır”, derseniz o zaman soysuz konumuna düşersiniz.


Etiketler: