FETVALAR

SORU:

Kur’ân-ı Kerim’de iki üslup var: Birincisi direkt olarak Allah'ın “ben yarattım”, “ben böyle istedim” gibi. Bir de ikinci üslup. Bu da birisi yazmış da Allah’ın dediğini doğruluyor “Allah böyle emretti” gibi. Aklıma şu soru geliyor: Kur’ân’da lafzının tamamının Allah’a ait olduğunu söyleyen bir ayet var mı? Yani Kur’ân kitap haline Hz. Muhammed zamanında gelmedi. Hz. Ebubekir ve ekibi Hz. Muhammed’in hadislerinden ve kendi söylemlerinden bir kitap oluşturmuş olamazlar mı? Yani Allah’ın “bizzat biz indirdik” veya “ben yarattım” gibi sözler kesinlikle birinci ağızdan Allah’ın sözü. Bunlar gerçekten ayetler. Diğerleri ise “Allah böyle emretti”, “Allah sizden şunu ister” gibi. Bunlar da birinci ağızdan Allah’ın söylediği ayetleri doğrular nitelikte hadislerden alıntı ya da sahabilerin eklentisi olamaz mı?

Tarih: 15 Mart 2011

CEVAP:

Bunlar Arap diline has anlatım üsluplarıdır; Türkçede olmadığı için size garip gelebilir.

Kur’ân’ı, Allah’tan başkasının kitabı olarak göstermeye çalışanlardan hiçbiri ona böyle bir tenkit yöneltmemiştir. Çünkü Arapça bilenlerin aklına böyle bir şey gelmez.

Peygamberimiz hayatta iken Kur’ân bir kitap halinde tamamlanmıştır. Hz. Ebu Bekir zamanında yapılan, herkesin üzerinde ittifak ettiği ve bütün ayetleri içeren ortak bir metin oluşturup meydana gelebilecek ihtilafları önlemekten ibarettir. Bu da sağlanmış, eldeki metnin Kur’ân metni olduğu konusunda herhangi bir ihtilaf olmamıştır.

Kur’ân lafzının tamamının Allah’a ait olduğunu söyleyen ayetlerden biri şöyledir:

” Kur’ân’ı baştan sona düşünmezler mi? Allah’tan başkasından gelseydi içinde çok sayıda tutarsızlıklar bulurlardı.” (Nisa, 4/82)

Bunun dışında şu ayetlere de bakabilirsiniz: Bakara 2/23-24; En’âm 6/19, Yusuf 12/2,  İsra 17/88, Neml 27/6, Şûrâ 42/7, Zuhruf 43/3.


Etiketler: