Dinden dönenin boynu vurulur sözü doğru mu?
Süleymaniye Vakfı > Cezalar > İslam'ı Seçme > Yazılı Fetvalar Tarih: 17 Ağustos 2009  
Soru: Bir kitabınızda okuduğum kadarı ile “dinden dönenin boynunun vurulması hususunda mezhepler ittifak etmişlerdir ve bu şaşırtıcıdır” diyorsunuz. Ama bununla ilgili olarak kütüb-ü sitte’de araştırdığıma göre en azından aşağıdaki duruma göre dinden dönenin boynunun vurulabileceğini ve mezheplerin bu konuda isabetli davrandığını görmekteyim. Zira hadisler bir nevi Kur’an ayetlerinin açıklaması gibidir. O halde mezheplerin bu hadislere dayanarak doğru hüküm verdiklerini söyleyebiliriz. Bu konuda bir fikriniz var mı, bir açıklama yapabilir misiniz? İlgili hadislerden biri şöyledir: Zeyd İbn Eslem (ra) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Dinini değiştirenin boynunu vurun." İmam Mâlik, bu hadisi Muvatta'da Akdiye 15, (2, 736) kaydeder ve hadis hakkında şu açıklamayı sunar: "Bu hadisin mânası şudur: "Her kim İslâm'dan çıkarak zındıklık ve benzeri bir dine girecek olursa, kendisine galebe çalındığı takdirde öldürülür. Öyle birine tevbe teklif edilmez. Zîra gerçekten tevbe edip etmediği bilinemez. Çünkü bunlar (galebeden önce) küfürlerini gizleyip, Müslüman olduklarını ilan ediyorlardı. Ben, böylelerinin küfrü, delille sübut bulduğu takdirde tevbe etmeye çağırılmalarını uygun bulmam, (tevbe etse de kabul edilmemeli)."
Cevap: 

Hadisler Kur’an’da Allah’ın açıkladığı ama bazılarını bulmakta zorlanacağımız birçok hususu açıklar ve her konuda bize örnek olacak uygulamalar içerir. Bu bakımdan Kur’an’ı anlama hususunda son derece önemli bir kaynaktır.

Ancak herkesçe malum olduğu üzere birçok uydurma hadis vardır ve bunların bir kısmı siyasi veya başka sebeplerle sahih kitaplara da girmiştir. Bundan dolayı ilim adamlarının çok dikkatli olması ve hadislerin Kur’an’a tabi olduğunu unutmayarak Kur’an ile bütünlük sağlayacak şekilde ele alması gerekir. Aksi taktirde, dinden dönenin öldürülmesi olayında olduğu gibi hadis, Kur’an’ı nesh edecek (hükmünü iptal edecek) konuma gelir.

Kur’an’ın konu ile ilgili hükümleri çok açıktır. Bu sebeple ona zıt bir hadis olamaz. Zaten sizin gönderdiğiniz hadislerde ciddi problemler vardır. Mesela “Dinini değiştirenin boynunu vurun.” şeklindeki rivayet geneldir. Ölüm cezası gibi çok önemli bir ceza böyle bir ifadeye dayanılarak verilemez. O zaman gayrimüslimken müslüman olanlar da din değiştirmiş olacaklarından onların da boyunlarını vurmak gerekir. Bu sebeple İmam Mâlik, şu ilaveyi yapma ihtiyacı duymuştur: “Bu hadisin mânası şudur: “Her kim İslâm’dan çıkarak zındıklık ve benzeri bir dine girecek olursa, kendisine galebe çalındığı takdirde öldürülür.”

Bu, İmam Malik’e ait bir açıklamadır ve hadisin aslına dahil edilemez.

Hadislerde böyle bir problem olmasa dahi ayetlerin açık hükümleri karşısında onlara dayanılarak yine böyle bir hüküm verilemez. Yukarıda belirttiğimiz gibi hadisler ayetleri nesh etmiş olur ki, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceği açıktır.

Bu gibi hususlarda uyguladığımız metodu görme açısından, sözünü ettiğiniz kitapta (Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar) yer alan “Nesh ve Recm Cezası” başlıklı yazımızı okumanızın faydalı olacağını umuyorum.

İlgili yazıyı okumak için lütfen tıklayınız:

http://www.suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirmalari/nesih-ve-recim-cezasi.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Hristiyan eşimi Müslüman yaptım. İslam'ın ve imanın şartlarını kabul etti. Allah katında onun ve benim durumum nedir? O doğrudan Cennetlik midir? 2009.08.17 10561
2 Dinimize göre, dinden dönenler yani mürted olanlar öldürülmeli midir? 2009.08.17 21361
3 Bir kitabınızda okuduğum kadarı ile “dinden dönenin boynunun vurulması hususunda mezhepler ittifak etmişlerdir ve bu şaşırtıcıdır” diyorsunuz. Ama bununla ilgili olarak kütüb-ü sitte’de araştırdığıma göre en azından aşağıdaki duruma göre dinden dönenin boynunun vurulabileceğini ve mezheplerin bu konuda isabetli davrandığını görmekteyim. Zira hadisler bir nevi Kur’an ayetlerinin açıklaması gibidir. O halde mezheplerin bu hadislere dayanarak doğru hüküm verdiklerini söyleyebiliriz. Bu konuda bir fikriniz var mı, bir açıklama yapabilir misiniz? İlgili hadislerden biri şöyledir: Zeyd İbn Eslem (ra) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Dinini değiştirenin boynunu vurun." İmam Mâlik, bu hadisi Muvatta'da Akdiye 15, (2, 736) kaydeder ve hadis hakkında şu açıklamayı sunar: "Bu hadisin mânası şudur: "Her kim İslâm'dan çıkarak zındıklık ve benzeri bir dine girecek olursa, kendisine galebe çalındığı takdirde öldürülür. Öyle birine tevbe teklif edilmez. Zîra gerçekten tevbe edip etmediği bilinemez. Çünkü bunlar (galebeden önce) küfürlerini gizleyip, Müslüman olduklarını ilan ediyorlardı. Ben, böylelerinin küfrü, delille sübut bulduğu takdirde tevbe etmeye çağırılmalarını uygun bulmam, (tevbe etse de kabul edilmemeli)." 2009.08.17 7036
4 Günümüzde Müslüman olarak görülen çoğu kişilerin müşrik oldukları hal ve hareketlerinden bellidir. Bu kişiler kendilerini Müslüman olarak görüyor ve yanlışlarının farkında değiller. Sorum şu: Müslümanlara özel bayramlarda onlarla bayramlaşmak ne derece doğrudur? Bu tarz kişilerle bayramlaşıp onlara “Müslümanların bayramıdır bu bayram, namaz kılan, oruç tutan, Allah Teâlâ’nın emirlerini yerine getirenlerin bayramı” diyerek diyalogda bulunmak yanlış mıdır? Doğruları anlatmak adına onlarla bayramlaşmak Müslüman kişinin imanından bir şeyler götürür mü? 2010.01.15 5528
5 Dinden dönenlerin öldürülmesi konusunda öğrendiklerimi bir cemaat içerisinde anlattım, sert tepki verdiler. Ancak tatmin edici yanıt veremediler. Yalnız bir sözleri beni biraz yordu. O da şu: Resulullah’ın Abdullah b. Übeyy gibileri öldürtmemesinin nedeni mürtedlerin öldürülmezliği değil, o an için zaman ve mekânın müsait olmaması, insanlar “Muhammed güçlendi şimdi arkadaşlarını öldürtüyor” diye konuşmalarına engel olmak içindir. Bu sözlere nasıl yanıt vermeliyiz? Dinde zorlama olmadığını ve dileyenin inkâr edebileceğinin sadece daha önceden Müslüman olmayanlar için geçerli olduğunu iddia ediyorlar. Bu konudaki yaklaşımınız nedir? 2010.01.09 4362
6 Nisâ sûresi 137. ayette Allah Teâlâ kişinin defalarca mürted olmasına rağmen ona dünyevi bir ceza önermemiştir. Hz. Ömer, Süfyan-ı Sevrî ve bazılarının -sizin değiniz gibi- raflarda tozlanan kitaplar açıldığında mürtedi öldürtmedikleri ortaya çıkmaktadır. Peki, “mürtedler öldürülmelidir” diyenler şirkte değiller mi? Bunları ne yapmalı? 2011.01.10 5695
7 Dinin temel amacı güzel ahlak mıdır? 2012.03.08 5293