FETVALAR

SORU:

Kişi eşiyle cinsi münasebette bulunsa ama boşalmadan ilişkiyi bir sebeple bitirse boy abdesti alması gerekir mi? Bu soruyu şu sebepten soruyorum: Cem'ul-Fevaid adlı hadis kitabında 1. cilt sayfa 123'te Müslim'den aldığı bir hadiste boy abdesti gerekmez diyor. Yine aynı kitabın aynı sayfası ve bir sonraki sayfasındaki hadislerde boy abdesti alması gerekir ibareleri var. Bu durumda hangi hadis sağlam oluyor?

Tarih: 12 Ağustos 2009

CEVAP:

Gusül abdesti alması gerekir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de: “Eğer cünüp iseniz boy abdesti alın” (Maide, 5/6 ) buyurulmaktadır. Arap dilinde cünüplük, boşalma olsun olmasın cinsel ilişki anlamına gelmektedir. Konu ile ilgili hadis şöyledir:

“Biriniz eşinin dört uzvunun ortasında oturup sonra onunla ilişkide bulunursa boşalsın boşalmasın ona gusül vacip olur.” (Müslim, Hayz, 22)

Müslim’in Sahîh‘inde bu hadisin sizin bahsettiğiniz “boşalma olmazsa gusül gerekmez” hadisini neshettiği rivayet edilmiştir.


Etiketler: