FETVALAR

SORU:

Koyuna kıyasla; cüsseli hale geldiği zaman 8-9 aylık keçi de kurban olarak kesilebilir mi?

Tarih: 02 Kasım 2009

CEVAP:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadis şöyledir:
 
“Bir yıllık hayvandan başkasını kesmeyiniz. An­cak böylesini bulmak size güç gelirse, o başka bu durumda altı ay­lık bir koyun yavrusu kesiverin.” (Müslim, Edâhi 13 (1963); Nesaî, Dahaya 13; İbn Mâce, Edâhi 7; Ebu Davud, Edâhî, 4-5)
 
Kurbanlık hayvanları bulmakta güçlükle karşılaşıldığı zaman müsinne (yaşını doldurmuş) olma şartı aranmadan kesilebilmek sadece koyunlara mahsustur. Bunların dışındaki semiz hayvanlar gösterişli de olsalar “müsinne” sayılacakları ça­ğa gelmeden kurban edilemezler. Hadis-i şerifte bu mevzudaki ruhsat sadece koyun cinsine verilmiştir.


Etiketler: