FETVALAR

SORU:

Yurtdışından getirilen kurbanlık hayvanların hadım edilmiş olduğu belirtildi. Hadım edilmiş hayvan kurban olarak kesilebilir mi?

Tarih: 04 Kasım 2010

CEVAP:

Hayaları burulmuş, iğdiş edilmiş hayvanları kurban etmekte bir sakınca yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayaları burulmuş hayvanları kurban etmiştir. İlgili rivayetler şöyledir:

Cabir b. Abdillah’tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:

“Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günü hayaları buruk, ala­calı (ve) boynuzlu iki koç kesti, onları (kesime hazırlayıp da yönlerini) kıbleye çevirdiği zaman dua etti ve sonra kesti.” (Ebû Dâvûd, Edâhî, 4; Ahmed b. Hanbel, 5/196)

Aişe ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında kurban kesmek istediği zaman iri, semiz, çift boynuzlu, alaca ve hayaları burulmuş iki adet koç alırdı. Bunlardan birisini Allah’ın birliğine şehadetle, O’nun (yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin) elçiliğine şehadet eden ümmeti adına, diğerini de kendisi ve ailesi adına boğazlardı.” (İbn Mâce, Edâhî, 1)


Etiketler: