FETVALAR

SORU:

Mut'a nikâhı hakkındaki görüşünüz nedir? Caferi kardeşlerimiz "Nisâ sûresinin 4 ve 24. ayetleri mut'a nikahının meşru olduğunun delilleridir." diyorlar. Bir açıklama yapar mısınız?

Tarih: 29 Mart 2012

CEVAP:

Mut’a, erkeğin kadına vereceği bir mala karşılık, sadece onun cinselliğinden yararlanmasına imkân veren sözleşmedir. Bununla taraflar karı-koca sayılmaz, aralarında nafaka, miras, boşanma vs. hükümler geçerli olmaz. Süre dolunca ayrılık gerçekleşir.

Mut’anın, Resûlullâh döneminde uygulandığı iddia edilir. Ehl-i Sünnete göre daha sonra yasaklanmıştır; ama Caferîlere göre geçerliliği devam etmektedir.

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/muta-nikahinin-dinimizdeki-yeri-nedir.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/muta-nikahi-islamin-ilk-yillarinda-serbestti-de-sonradan-mi-yasaklandi.html

Her iki iddia da kabul edilemez. Çünkü. Mekke’de inen ayetlerde Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Müminler, ferclerini koruyan kimselerdir[1]. Onlar sadece eşlerine veya hâkimiyetleri altındaki esirlere karşı kınanmazlar.” (Mü’minûn, 23/1-6)

Ferc, iki bacak arasına ve çevresine; erkek, kadın ve gençlerin avret yerlerine verilen isimdir[2].  Mut’a, taraflardan birini diğerinin eşi yapmayacağı için âyet, onun yanında avret yerlerini açmayı yasaklamıştır. Yanında avret yerlerini açmanın yasak olduğu kişiyle de cinsel ilişkiye girilemez.

Yazının devamı için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.suleymaniyevakfi.org/nikah-evlilik/muta-nikahi.html


[1] Burada cinsel ilişki kast edilemez. Çünkü o manadaki ayetler, “fuhuş çeşitlerinden uzak duranlar” şeklinde ifade edilir. Buradaki anlam, edep yerlerinin örtülmesinden başka bir şey değildir.

[2] İbn Manzur, Cemalüddin Muhammed b. Mukerrem, Lisânu’l-Arab, Beyrut trs. فرج maddesi.


Etiketler: