FETVALAR

SORU:

Bir cevabınızda çocuk yapmak ekonomiyi canlandırır ve kalkınmayı hızlandırır, toplumu refaha götürür diye belirtmişsiniz. Bunun için mi 1,5 milyar Müslüman aç ve sefil? Nijer, Nijerya, Somali, Sudan, Pakistan, Afganistan gibi Müslüman ülkeler var. Bunlar çok çocuk yaptığı için mi bu durumdalar? Bunun için mi 1,5 milyar Müslüman batı hegemonyası altında zulüm çekmekte. Müslümanlar teknikten yoksun, bilgiden yoksun, uygarlıktan yoksun perişan halde yaşamını sürdürmeye çalışmakta iken 8 milyonluk İsrail dünyaya hükmetmektedir.

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

Sorunuzu maddeler halinde cevaplamaya çalışalım: 
 
1. Size gönderdiğimiz cevapta evliliğin çocuk edinme amaçlı olduğunu, ilgili ayet ve hadislerle izaha çalıştık.   
 
2. Cevapta nüfusun ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini belirttiğimiz alıntı, “neden çok çocuk yapılmalı” sorusunun cevabı değildi! Sadece ayet ve hadislerde belirlenen hususun bir iktisatçı gözüyle izahı idi. 
 
3. Batılılar, az çocuk yaptığı için kalkınmadığı gibi Müslümanlar da çok çocuk yaptıkları için geri kalmadılar! Müslümanlar Allah’ın indirdiği kitap olan Kur’an‘ı tamamen terk ettikleri gibi O’nun yarattığı kitap olan kâinatı yani bilimi de terk ettikleri için geri kaldı. Oysa Allah’ın kanunu “usulüne uygun olarak çalışana vermek”ti. Hedefi hem dünya hem ahiret olan Müslümanlar dünyalarını kurtaracak bilimi üretemedikleri gibi hem dünyalarını hem ahiretlerini kurtaracak olan Kur’an’ı da hayatlarından uzaklaştırdılar. Ama ahiret gibi bir kaygısı olmayan Batılılar en azından Allah’ın yaratmış olduğu kâinat kitabını okuyarak bilime sarıldılar ve her alanda Müslümanların önüne geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun ashabı ve bizim ecdadımız olan Osmanlı bir veya iki çocuk yaptıkları mı için tüm dünyaya hâkim oldular? Onlar Allah’ın koyduğu kurallara riayet ettiler ama yine O’nun tavsiyesine uyarak çok da çocuk yaptılar! Böylesine önemli bir hususu göz ardı ederek başarı veya başarısızlığı az veya çok çocuk yapmaya bağlamak ne derece doğru olabilir, orasını siz düşünün! Bu yüzden biz Müslümanlar bugün Allah’ın hem indirdiği kitabı olan Kur’an’a hem de yarattığı kitab olan kâinata dört elle sarılırsak dünyada bir numara oluruz. 
 
Velhasıl-ı kelam, olaylara, perişan durumda olan İslam dünyasını gözlemleyerek yorum getirmek yerine Allah’ın kitabına göre yorum getirmenin peşinde olmamız gerekiyor. 
 
NOT: Adı geçen soru-cevabı okumak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız: 
 
www.fetva.net/yazili-fetvalar/kocanin-karisindan-dinen-cocuk-isteme-hakki-var-midir.html


Etiketler: