Meryem sûresi 29. ayete göre Hz. İsa beşikte iken konuşmuş mudur?
Süleymaniye Vakfı > Hz. İsa > Yazılı Fetvalar Tarih: 07 Aralık 2011  
Soru: Meryem sûresi 29. ayette kendisine sorulan sorular üzerine Meryem validemiz, oğlu Hz. İsa’yı işaret ederek ona sormalarını istemiş. Bunun üzerine kavmi “Biz beşikteki bir bebekle mi konuşacağız?” demelerini bazı hocalar “O daha dünkü çocuk, biz beşik bebesiyle mi muhatap olacağız?” şeklinde kinaye olarak anlıyor ve Hz İsa’nın aslında o esnada yetişkin birisi olduğunu ifade ediyorlar. Bu görüş hakkındaki düşünceleriniz nedir?
Cevap: 

“Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. ‘Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?’ dediler.” (Meryem, 19/29) ayetindeki, “beşikteki bebek (فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) ifadesinin mecaz/kinaye olduğu, o vakitte İsa (as)’ın yetişkin biri olduğu görüşünün isabetli olmadığı, konuyla ilgili diğer ayetlerden anlaşılmaktadır. İlgili ayetler şöyledir:

“Hani melekler şöyle demişti: ‘Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. O, dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır. O, beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/45-46)

“O gün Allah şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de yetişkin iken de insanlara konuşuyordun…” (Mâide, 5/110)

Bu son iki ayette de “beşikte ve yetişkin iken (فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) şeklinde İsa (as)’ın beşikte bebek iken de yetişkin iken de muhataplarıyla konuşacağı ayrı ayrı vurgulanmaktadır. Birinci ayetteki (Âl-i İmrân, 3/45-46) ifade meleklere, ikinci ayetteki (Mâide, 5/110) ise bizzat Allah Teala’ya aittir ve burada herhangi bir küçümseme durumu yoktur. Bu da “Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz? (قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) dediler.” (Meryem 19/29) ayetindeki ifadenin mecazi değil, hakiki anlamda olduğunu teyit etmektedir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 İsa aleyhisselamın yükseltilmesi hakkında sormak istiyorum. Âl-i İmrân sûresinin 55. ayeti ile Nisâ sûresinin 158. ayetinde İsa aleyhisselamın Allah katına yükseltilmesinden bahsedilir. Yükseltilen onun bedeni midir, ruhu mu? 2009.09.28 5856
2 İsa aleyhisselam ile ilgili olarak ayetlerde "müteveffîke" ve "teveffeytenî" şeklinde vefat kökünden türemiş kelimeler geçmektedir. Bu kelimeler bazı ayetlerde "vefat ettirmek", "canını almak" manasında kullanılırken bazı ayetlerde ise (mesela En'âm sûresi 60. ayette) "Allah'ın insanları uyutması", "uykuya daldırması" anlamında kullanılmaktadır. Buradan hareketle bazıları İsa aleyhisselamın ölmediğini fakat uyutulduğunu ve kıyametten önce uyandırılıp tekrar kaldırılacağını ve dünyaya indirileceğini iddia etmektedirler. Buna nasıl cevap verirsiniz? 2009.09.28 14634
3 İsa aleyhisselam ile olarak bir ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz o, kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur." (Zuhruf sûresi, 61) Bu ayetin Hz. İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşüne açık bir işaret taşıdığını söyleyebiliriz. Çünkü Hz. İsa, Kuran'ın indirilişinden yaklaşık altı asır önce yaşamıştır. Dolayısıyla bu ilk hayatını "kıyamet saati için bir bilgi" yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği anlam, Hz. İsa'nın, ahir zamanda, yani kıyametten önceki son zaman diliminde yeniden yeryüzüne döneceği ve bunun da bir kıyamet alameti olacağıdır. 2009.08.13 6102
4 Geçenlerde TV'de çıktığınız bir programda Hz. İsa'nın, Hz. İbrahim'in İshak soyundan olduğunu söylediniz. Ancak Hz. İsa babasız olarak dünyaya gelmemiş midir? Yoksa Hz. Meryem mi Hz. İshak'ın soyundan gelmektedir? 2009.08.13 9605
5 Hz. İsa'nın yeryüzüne son saatten önce tekrar geleceğini açıklamak için örnek verilen Nisâ 159. ayetindeki "o" zamiri neyi kastetmektedir? 2009.08.13 8671
6 İsa aleyhisselamın kıyamete yakın bir zamanda tekrar dünyaya ineceği söِyleniyor. Hz İsa gِökten mi inecek yoksa onun ruhu yeryüzünde bir insanda mı‎ belirecek? 2009.08.13 32687
7 Meryem sûresi 29. ayette kendisine sorulan sorular üzerine Meryem validemiz, oğlu Hz. İsa’yı işaret ederek ona sormalarını istemiş. Bunun üzerine kavmi “Biz beşikteki bir bebekle mi konuşacağız?” demelerini bazı hocalar “O daha dünkü çocuk, biz beşik bebesiyle mi muhatap olacağız?” şeklinde kinaye olarak anlıyor ve Hz İsa’nın aslında o esnada yetişkin birisi olduğunu ifade ediyorlar. Bu görüş hakkındaki düşünceleriniz nedir? 2011.12.07 9193
8 İsa aleyhisselam doğuştan peygamber midir? 2012.01.30 4693