FETVALAR

SORU:

Duada bazı kimseler ellerini açıyor bazı kimseler de ellerini birleştiriyorlar. Elleri bitiştirerek dua yapmanın bir kaynağı var mıdır? Yoksa sonradan uydurulan bir şey midir?

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

Tespit edebildiğimiz kadarıyla sağlam kaynaklarda Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in dua ederken ellerini kaldırdığı belirtilmekte fakat avuçlarının ayrı mı birleştirilmiş bir vaziyette mi olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmemektedir. Fakat hadis âlimlerinden Hafız el-Irâkî, Taberânî’nin Mu’cemu’l-Kebîr adlı eserinde, Abdullah b. Abbas’ın bir rivayetine yer verdiğini söylemektedir. Bu rivayette İbn Abbas, Resûlullâh’ın dua ederken ellerini birleştirdiğini söylemektedir. Ama Irâkî bunun zayıf bir rivayet olduğunu belirtir. (el-Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ, c: 1, s. 256)

Buna göre duada ellerin birleştirebilmesi ya da ayrılması konusunda bağlayıcı herhangi bir emrin olmadığı rahatlıkla söylenebilir.


Etiketler: