FETVALAR

SORU:

Taassup nedir? Bu kelime ile ne kastediliyor?

Tarih: 17 Ocak 2012

CEVAP:

Sözlükte ‘yakalamak’, ‘kuşatmak’, ‘sarmak’, ‘bağlamak’ anlamındaki asb (usûb) kökünden türeyen  ve ‘kendi soyuna yardım etmek, körü körüne bağlanmak’ manasına gelen taassup, genelde asabiyetle eş anlamlı kabul edilir.

Başlangıçta “kabile taassubu” anlamında kullanılan asabiyet, zamanla daha geniş bir etnik ve siyasal içerik kazanırken Batı dillerinde “fanatizm” Türkçe’de “bağnazlık” kelimesiyle karşılanan taassup din, düşünce, siyaset, milliyet gibi birçok alanda koyu bir muhafazakârlığı, değişik anlayışları aşağılayıp yok etme eğilimini, farklılıklara karşı katı  bir hoşgörüsüzlüğü ifade eden bir terim haline gelmiştir. (Konuyla ilgili ayrıntı için  bakınız: Mustafa Çağrıcı, “Taassup”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c: 9, s: 285-286)

Aşağıdaki linklerde konuyla ilgili daha geniş bilgiler bulunmaktadır. Okumanızı tavsiye ederiz:

www.suleymaniyevakfi.org/dusunce-platformu/taassub.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/millet-ummet-milliyetcilik-um%C2%ADmetcilik-kavramlarini-aciklar-misiniz.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/ne-mutlu-turkum-diyene-dayatmaciligini-degerlendirirmisiniz.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/milliyetcilik-turk-milliyetciligi-vs-gibi-kavramlari-kullanmak-yanlis-midir.html


Etiketler: