FETVALAR

SORU:

Türk, Arap, Boşnak, Kürt vb. etnik kökeni vurgulayan ve bu kö­kenlerden neşet eden "Türk Milliyetçiliği", "Kürt Milliyetçiliği", "İslam İle Bütünleşmiş Türk Milliyetçiliği" tanımlamalarının toplumsal faaliyet­lerde kullanıl­masının İslami meşruiyeti var mıdır?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Bir Müslüman için esas olan, İslami değerleri her şeyin üstünde görmektir. İslami değerler Allah tarafından konduğu için insan ve toplum yapı­sına en uygun değerlerdir. Bunlara göre hareket edenler, zaten yakın ve uzak ak­rabasına ve komşularına daha çok iyilik ve ih­sanda bulunacaktır. Böylece milli­yetçilikle yapılması istenen şeyler ye­rine getirilmiş olacağından o kavramların kullanılmasına ihtiyaç kalmaz. Çünkü milliyetçilik ve kavmiyetçilik kavramla­rını öne alarak faaliyet gösteren kişiler normal sınırları kendileri için tatmin edici bulmamakta ve aşırılıklar göstermektedir. Bu aşırılıkları hatırlatıcı bir dav­ranışa girmemek uygun olur.

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayın:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/ulkemizde-bitmek-bilmeyen-etnik-ayrimciliklarin-dinimizdeki-yeri-nedir.html 


Etiketler: