FETVALAR

SORU:

Özellikle siyasî faaliyetlerde karşılaşılan; alkış, slogan, ıslık çalma eylemlerinin hükmü nedir?

Tarih: 27 Şubat 2010

CEVAP:

Dinimizde bunları yasaklayan bir hüküm yoktur. Bunları hoş görmeyenler şu ayeti delil getirmektedirler:

“Onların Kâbe yanındaki ibadetleri, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir.”(Enfal, 8/35)

Kâbe’yi tavaf eden Mekke müşrikleri ibadet saydıkları için ıslık çalı­yor ve el çırpıyorlardı. Siyasî faaliyetlerdeki alkış ve ıslık çalma eylem­leri her ne kadar bi­zim örfümüze sonradan girmiş ise de müşriklerin Kâbe etrafında yaptıkları ibadete benzemez.

Slogan atmaya gelince, İslam’a aykırı anlamlar içermedikçe bunda bir mah­zur yoktur.


Etiketler: