FETVALAR

SORU:

"Ne mutlu Türküm diyene", "Bir Türk dünyaya bedeldir" sloganları ile özdeşleşen yürürlükteki dayatmacı milliyetçilik anlayışını İslamî açıdan de­ğerlendirir misiniz? Bu anlamda; mevcut anlayışın etnik kökene dayalı ayrımcılığı tahrik ettiği değerlendirmesine katılıyor musunuz?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Bir kimsenin “Türküm” veya “Kürdüm”, “Çerkezim”, “Lazım” vs. demesi ne karnını doyurur ne milletler ya­rışında mesafe almasını sağlar ne dünyasını ne de ahiretini kurtarır! “Ben erkeğim” veya “Kadınım” demek bir erkeğe veya kadına bir şey kazandırmadığı gibi sadece “Türküm” demek de insana bir şey kazandırmaz.

“Bir Türk dünyaya bedeldir” sözü küçük çocukların “Benim babam senin babanı döver” şeklindeki sözlerini hatırlatmaktadır. Çocukların öyle konuşması normaldir. Çünkü onların dünyası kendi küçük ailele­riyle sınırlıdır. Ailenin en güçlü üyesi de babadır. Ama böyle bir sözün büyükler tarafından söylenmesi ya­dırganacak bir şeydir.

Bu sözlerin başka ırklara mensup kişilere karşı söylenmesi halinde onların ırkçılık damarlarının kabarması ve kendi ırkları için benzer sözler söyleyerek karşılık vermelerine ve hiç kimseye yarar sağlamayan sürtüşmelere sebep olur. Bu anlayışın etnik kökene dayalı ayırımcılığı tahrik ettiği açıktır.


Etiketler: