FETVALAR

SORU:

Ramazanda lokanta, kafeterya gibi işletmelerin kapalı olması mı gerekiyor?

Tarih: 28 Eylül 2009

CEVAP:

Yemek satan işletmelerin Ramazanda kapatılması şart değildir. Evet, gücü yeten her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Fakat hasta veya yolcular oruç tutmayabilirler. Yaşları küçük olduğu için henüz kendilerine orucun farz olmadığı çocuklar, oruç tutamayacak kadar yaşlı olan insanlar ve gayrimüslim vatandaşlar da Ramazanda oruçlu değildirler. Dolayısıyla onların istifade edebilmeleri için lokanta vs. gibi işletmelerin Ramazanda açık bulundurulmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Ramazanda kesin olarak yasak olan, hiçbir meşru mazereti olmayan Müslümanların yemesi-içmesidir. Kimseye zorla oruç tutturulamayacağı, insanlara oruç tutup tutmadıkları ve Müslüman olup olmadıkları sorulamayacağı gibi mazeretsiz yere oruç tutmayanların da bu gibi yerlerde yemek yemesinden işletme sahibi sorumlu olmaz.

Burada başka bir şeye dikkat çekmek istiyoruz: Müslüman olup da hastalık veya yolculuk gibi meşru mazereti olmadığı halde oruç tutmayanların kamuya açık yerlerde, halkın gözü önünde yemek yemesi öncelikle Allah’a isyan anlamı taşır. Zira böyle yapmakla Allah’ın kesin bir emrini yerine getirmemektedirler. Bunun yanı sıra oruç tutanlara saygısızlık ettiklerini de unutmamaları gerekir. Bazı gayrimüslim ülkelerde ve hatta ülkemizde gayrimüslimlerin Ramazan ayında Müslümanlara saygısızlık etmemek için özel çaba sarf ettikleri ortadayken bu gibi kişilerden oruç tutanlara en azından bir gayrimüslim kadar saygı göstermeleri beklenir.

YAYIMLANDIĞI YER: Yahya Şenol, Ramazan ve Oruç, 3. Baskı, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017, s. 113-114.


Etiketler: