FETVALAR

SORU:

Katılım bankasına yatırılmış olan kâr-zarar hesabındaki paranın zekâta tabi kısmı var mıdır? Başka bir deyişle elde edilen kazanç mı zekâta tabidir, anapara mı?

Tarih: 09 Nisan 2013

CEVAP:

Katılım bankasındaki kâr-zarar ortaklığına dayanan hesapta bulunan anaparaya da onun gelirine de zekât düşer. Yılsonunda anapara + oluşan gelirin toplamından zekât vermek gerekir.

Bir misal vermek gerekirse:

Bir kişi katılım hesabına 10.000 lira yatırmış olsun. Yılsonunda hesabında biriken para 10.600 lira ise bu miktarın tamamına zekât düşecektir.


Etiketler: