FETVALAR

SORU:

Katılım Bankaları Birliği’ne, “benim istediğim bir evi siz satın alın (tapusunu da üzerinize almak şartıyla) sonra da bana satın. Böyle bir işlem yapar mısınız?” diye sordum. Bana gönderdikleri cevap aynen şöyle: “Katılım bankaları, finansmanı alım satım şeklinde yapıyor. Yani nakit para vermeyip önce sizin ihtiyacınız olan evi satıcıdan alıp sonra size satıyor. Ancak bunu evin tapusunu kendi üzerine alıp bilahare size devrederek yapmıyor. Alım satım işini vekâlet akdiyle yapıyor. Müşterisine vekâlet vererek müşterinin önce bankaya alım sonra kendisine satım yapmasını sağlamaktadır. Buna vekalet yoluyla alım satım denmekte ve bu şekildeki prosedür mubah sayılmaktadır. Danışmanlarımız konuyu bu şekilde düzenlemişlerdir. Böyle bir kolaylıktan yararlanmak hukuken yanlış değildir. Aksi takdirde ev önce bankanın sonra müşterinin mülkiyetine geçecek, bu durumda hem işlem uzayacak hem de iki kez masraf ve vergi ödenecektir. Kısacası bu şekilde gerçekleştirilen alışveriş fıkhi yönden meşru sayılmıştır. Bilgilerinize sunulur.” Burada geçen “vekâlet yoluyla alım satım işlemi” sizce de caiz mi? Yoksa alışverişe faiz karıştırmanın bir yöntemi mi?

Tarih: 23 Nisan 2011

CEVAP:

Vekâlet, bütün hak ve sorumluluklarıyla uygulansa, yapılacak bir sözleşme ile katılım bankası alıcı ve satıcı sıfatını kazansa bu alım satımın bir sakıncası olmaz. Tapu kayıtları konusu, buna uygun olarak bir kanunla düzenlenebilir.

Bugün katılım bankalarının iddia ettikleri vekâletin hiçbir hukuki sonucu yoktur. Dolayısıyla onların yaptığı gayrimenkul finansmanı ile faizli bankaların yaptığı aynıdır; her ikisi de faizli işlemdir.

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/katilim-bankalarindan-arac-ve-konut-kredisi-alinir-mi.html


Etiketler: