Sonradan “Şeytan” ismini alan İblis, zamanında bir melek miydi?
Süleymaniye Vakfı > Cinler > Yazılı Fetvalar Tarih: 13 Mart 2014  
Soru: Yüce Rabbimiz bir çok ayette Meleklere 'Adem'e secde edin' dediğini ve İblis'ten başka hepsinin secde etiğini haber veriyor. Bir başka ayette ise İblis'in cinlerden olduğunu söylüyor. Sorum şu: Secde etme emri meleklere verildiğine göre cinlerden olan İblis neden bu emri üzerine alınmış ve "ben secde etmem" demiştir? Ve Allah da niçin onu huzurundan kovmuştur? Bu, tıpkı bir öğretmenin sınıfta "uzun boylu olanlar tahtaya çıksın" dedikten sonra kısa boylu oldukları için tahtaya kalkmayan öğrencileri azarlamasına benziyor! Lütfen bu konuyu açıklayabilir misiniz?
Cevap: 

Allah Teâlâ bir ayette insanları da cinleri de kendisine kulluk etsinler diye yarattığını bildirmiş (Zâriyât, 51/56), başka bir ayette de şöyle buyurmuştur:

“Mesih (İsa) Allah’a kul olmaktan geri durmaz. Mukarreb melekler de öyle. Kim ona kulluktan geri durur da büyüklük taslarsa taslasın Allah onların hepsini huzuruna toplayacaktır.

İnanan ve iyi işler yapanlara hem ücretlerini tastamam verecek hem de ikramda bulunacaktır. Kul olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslayanları da elem verici bir azaba çarptıracaktır. Onlar kendileri için, Allah ile aralarına girecek ne bir dost ne de yardımcı bulacaklardır.”  (Nisâ, 4/172-173)

Allah’a kul olmak, meleklerin de görevidir. Onlardan “mukarreb” olanlar yani Allah’ın kendine yakın saydıkları, Allah’a kulluktan geri durmazlar. Ama ayetin devamından da anlaşılacağı gibi bunlar da dahil olmak üzere, her kim Allah’a kul olmayı kendine yakıştıramayıp büyüklük taslarsa o, elem verici bir azaba çarptırılacaktır.

İblis’in yoldan çıkması böyle olmuştur. Bakara suresi 30 ve 32. ayetlerde o da diğer meleklerle birlikte Allah’a kul olma konusunda tam bir teslimiyet gösterdiği halde ne zaman ki Âdem’e secde etmek ile imtihan edilmiş, işte o anda ona secdeyi kendine yakıştıramayıp büyüklük taslamış ve neticede kafir olmuştu (Bakara, 2/34).

Şu ayet, bütün meleklerin “cin” olduğunu açıkça göstermektedir:

“Bir gün meleklere: ‘Âdem’e secde edin’ demiştik. Onlar hemen secdeye kapandılar; ama İblis onu yapmadı. O da o cinlerden (görünmez varlıklardan) idi; ama Rabbinin emrinden çıktı. Şimdi onu ve onun soyunu sizinle benim aramda dostlar olarak mı tutuyorsunuz? Hâlbuki o size düşmandır. Yanlış yapanlar için ne kötü bir değiş tokuştur bu!” (Kehf, 18/50)

Yukarıdaki ayetin “…o da cinlerden (görünmez varlıklardan idi ama Rabbinin emrinden çıktı” ifadesi, diğer cinlerin emirden çıkmadığını gösterir. İşte Allah’ın emrinden çıkmayanlar da meleklerdir.

Cinlerin ateşten yaratılması, meleklerin de ateşten yaratılması demektir. Dikkat edilirse Kur’an’da meleklerin neden/hangi maddeden yaratıldığına dair herhangi bir ayet yer almaz. Ama meleklerle cinlerin aynı olduğuna dair çok sayıda ayet bulunur.

Aşağıdaki linklerde cin-melek ilişkisi konusundaki tüm ayetlerin incelendiği iki adet dersimiz bulunmaktadır. Konuyla ilgili geniş bilgiye ulaşmak isteyenlere o dersleri izlemesini tavsiye ederiz:

http://www.kurandersi.com/mukayeseli-fikih-muzakereleri/2013/kuranda-melek-ve-cin-kavramlari.html

http://www.kurandersi.com/mukayeseli-fikih-muzakereleri/2013/kuranda-melek-ve-cin-kavramlari-2.html

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Cin çarpılmasından kurtulmak için hangi duayı okumak gerekir? 2009.08.07 16815
2 Vampirler var mı? 2009.08.07 11370
3 Modern bilimle (tıp bilimi vs.) dinî bilimler çelişir görünüyor. Biz inançlı olduğumuz için cine inanıyoruz. Bilimin bu yöndeki -kabul etmez- tavrı "ortaçağ" düşüncesine bir tepkiden mi meydana geliyor? Çünkü biz biliyoruz ki Ortaçağ'da bazı insanlar içlerine cin girdi diye diri diri yakılmış veya çeşitli işkencelere maruz bırakılmış. Batıda sonraki gelişmeler Hristiyanlığın tutarsız fikirlerine tepki niteliğindedir. Dolayısıyla bilim tanrılaştırılmıştır. Bizdeki “bilim adamlarımızın” cini, periyi kabul etmemesini de ne yönde açıklayabiliriz? Buna paralel midir? 2009.08.07 7516
4 Cinler uykuda gelir mi? Bazen çok kötü rüyalar görürüz. Bir türlü dua filan okuyamayız. Onlar cinlerden mi meydana geliyor? 2009.08.07 20332
5 Cin çarpması var mı? Cin çarpmasından kurtulmak için ne yapılabilir? 2009.08.07 20403
6 Her rahatsızlık cinlerden midir? Psikolojik rahatsızlıklarla cin çarpmışları birbirinden nasıl ayıracağız? 2009.08.07 8223
7 Kur’an-ı Kerim’de cinlerden bir grubun Kur’an dinlediğinden bahsediliyor. Bu ayetler ışığında insan ve cin cinslerinin peygamberliğinin birbirlerine karşı bağlayıcılığı var mıdır? Hz. Muhammed’in risaleti, şeriatı ve Kur’an cinler için bağlayıcı, hüküm koyucu olabilir mi? 2010.03.01 8018
8 Çocukluğumdan beri anlamını bilmeden söylediğim “destur” kelimesinin anlamı merak ettim, araştırdım. “İzin, müsaade" vb. anlamları varmış. Peki, bizler tuvalete girdiğimizde, herhangi bir yere ekmek kırıntısı döküldüğünde, bilmeden ezildiğinde veya herhangi bir yere sıcak su dökerken cin vs. gibi varlıkların bize zarar vermemeleri, musallat olmamaları için “destur” diyoruz. Peki, biz bu durumda onlardan “müsaade/izin” mi almış oluyoruz? 2011.01.01 56989
9 Şeytan, insana bu dünyada hayvan, insan veya başka bir şekilde gözükür mü? 2012.11.06 16588
10 Yüce Rabbimiz bir çok ayette Meleklere 'Adem'e secde edin' dediğini ve İblis'ten başka hepsinin secde etiğini haber veriyor. Bir başka ayette ise İblis'in cinlerden olduğunu söylüyor. Sorum şu: Secde etme emri meleklere verildiğine göre cinlerden olan İblis neden bu emri üzerine alınmış ve "ben secde etmem" demiştir? Ve Allah da niçin onu huzurundan kovmuştur? Bu, tıpkı bir öğretmenin sınıfta "uzun boylu olanlar tahtaya çıksın" dedikten sonra kısa boylu oldukları için tahtaya kalkmayan öğrencileri azarlamasına benziyor! Lütfen bu konuyu açıklayabilir misiniz? 2014.03.13 22507