FETVALAR

SORU:

Çocukluğumdan beri anlamını bilmeden söylediğim “destur” kelimesinin anlamı merak ettim, araştırdım. “İzin, müsaade" vb. anlamları varmış. Peki, bizler tuvalete girdiğimizde, herhangi bir yere ekmek kırıntısı döküldüğünde, bilmeden ezildiğinde veya herhangi bir yere sıcak su dökerken cin vs. gibi varlıkların bize zarar vermemeleri, musallat olmamaları için “destur” diyoruz. Peki, biz bu durumda onlardan “müsaade/izin” mi almış oluyoruz?

Tarih: 01 Ocak 2011

CEVAP:

Bu gibi durumlarda “destur” denilmesi gerektiğine dair kaynaklarımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken, gece yatarken ve diğer zamanlarda cinlerin şerrinden “euzu…” çeker, Felak ve Nâs surelerini okuyarak Allah’a sığınırdı. Bununla ilgili rivayetler şöyledir:

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve insanın göz (değmesi)’nden (çeşitli dualar okuyarak) Allah’a sığınırdı. Muavvizateyn (Felak ve Nâs sureleri) nazil olunca bu iki sureyi esas aldı, diğerlerini terk etti. (Tirmizi, Tıbb, 16; İbn Mace, Tıbb 33)

Âişe radıyallâhu anhâ anlatıyor: “Peygamber aleyhissalâtu vesselâm her gece yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn’i ve Kul huvallahu ahad’i okur, ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi benim kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50; Tirmizi, Daavât 21; Ebu Dâvud, Tıbb 19)

Enes b. Mâlik radıyallahu anhtan rivâyete göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girmek istediğinde şöyle derdi:

“Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım.”(Buhârî, Vudu’, 9, Daavat, 14; Müslim, Hayz, 122- (375); Ebu Davud, Taharet, 3; Tirmizi, Taharet, 4; Nesâî, Tahâret, 17; İbn Mâce, Tahâret, 9; Ahmed b. Hanbel, 3/99, 101)


Etiketler: