FETVALAR

SORU:

Fetavay-i Hindiyye'de kaza namazları adlı bölümünü okurken şu fetvaya rastladım. Diyor ki; eğer bir erkek çocuk yatsı namazını kılıp uyusa sonra ihtilam olsa ve tan yeri ağarmadan uyansa o namazı tekrar kılar. Bir de bir kişi bir vaktin namazını kılsa sonra dinden çıksa ve dine tekrar girdiğinde eğer o namazın vakti çıkmamışsa tekrar kılar diyor. Bu bilgiler doğru mudur?

Tarih: 18 Ağustos 2009

CEVAP:

Burada çocuğun ihtilam olması, büluğa ermesi anlamındadır. Büluğdan itibaren namaz kılması farz olduğu için önce kıldığı namazla bu farzın yerine gelmiş sayılmayacağı düşünülmüş ve böyle bir fetva verilmiştir.

Dinden çıkan kişinin yaptığı ibadetlerse yok olur gider. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Kim imanını göz ardı ederse yaptıkları boşa gider.” (Maide, 5/5)

“(Ya Muhammed,) Sana da, senden ön­ceki elçilere de şu, kesin olarak bildiril­miştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen kaybeden­lerden olursun. Hayır; yalnız Allah‘a kulluk et ve şükre­den­ler­den ol.” (Zümer 39/65-66)

“Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayan kimselerin işleri boşa gitmiştir. Onlar işlediklerinin karşılığından başka bir şeyle mi cezalanırlar?” (A’raf, 7/147)

Dolayısıyla bir vakit namazı kılıp dinden dönen ve aynı namaz vakti içinde tekrar müslüman olan kişinin önceki namazı yok hükmüne geçtiği için namazı tekrar kılması gerektiğine fetva verilmiştir.

Şu âyetlere göre bu şahıs tevbe etmekle hem o günahtan kurtulur hem de günahı sevabı çevrilir:

“Aşırı giderek kendini tüketen kullarıma de ki; Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Onun bağışlaması çok, ikramı boldur. Siz Rabbinize yönelin; azap gelmeden önce ona teslim olun; sonra yardım görmezsiniz.(Zümer 39/53-54)

“Rahman’ın kulları… Allah ile beraber başka bir tanrıyı yardıma çağırmazlar. Haklı bir sebep yoksa Allahın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha girer.

Kıyamet günü onun azâbı katlanır ve orada itibarsız olarak temelli kalır.

Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapan başka. Allah onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Allah bağışlar, ikram eder.” (Furkan 25/68-70)


Etiketler: