FETVALAR

SORU:

İslam’da "Üveysîlik" diye bir kavram var mıdır? Varsa dindeki yeri nedir?

Tarih: 05 Nisan 2012

CEVAP:

“Üveysî”, Veysel Karanî gibi olan demektir. Tasavvufta, bir şeyhe bağlanıp resmî sülük görmeyen; ancak Hz. Peygamber veya bir velînin ruhunun etkilemesiyle terbiye ve irşâd olanlara Üveysî denir.

Bunların Veysel Kârânî’nin adıyla anılmasının sebebi, onun Hz. Peygamberi görmemiş olmasına rağ­men, gıyaben O’nun terbiyesinden geçtiğine inanılmasıdır. (Bkz: Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, “Üveysilik” maddesi.)

Ruhlarla iletişime geçme ya da onlardan yardım isteme, onlardan terbiye ve eğitim alma anlayışı İslam’a aykırıdır. Bu anlayışın Taoizm, Budizm ve Yahudilik gibi dinlerin tesiriyle Tasavvuf’a girdiği anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış ve Kur’an Işığında Aracılık ve Şirk kitaplarımızı aşağıdaki adreslerden okuyup inceleyebilirsiniz.

www.suleymaniyevakfi.org/e-kitaplar/tarikatciliga-bakis.pdf

www.suleymaniyevakfi.org/e-kitaplar/aracilik-ve-sirk.pdf


Etiketler: