FETVALAR

SORU:

Bilindiği üzere zikirli ilahi denen ve garip seslerle bezeli bir müzik formu var. Biz böyle bir zikirden haberdar değiliz. Bu kardeşlerimize doğruyu aktarma bağlamında bize neler önerebilirsiniz?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Müslümanlar olarak tek bir doğruda birleşebilmemiz için öncelikle Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’e sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Şu an müslümanların içine düştükleri sıkıntılar, Kur’an’ı hayat dışına itmekten kaynaklanmaktadır. Kur’an’ın önemini başta müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya anlatmak da hepimizin görevidir.

Toplu zikir seansları, rabıta, şeyhten ve ölülerden istiane gibi konular dinimize sonradan giren hurafelerden ibarettirler. Bu gibi yanlışlara düşenlere öncelikle Kur’an’ın önemini ve Kur’an’a dayalı bir ilmin ne gibi olumlu gelişmelere yol açacağını tatlı bir dille anlatmamız gerekiyor. Bundan sonra tasavvuf ve tarikat gibi kurumların dinimizde hangi pozisyonda durduklarına dair açıklayıcı ve sağlam delillere dayalı bilgiler sunulması gerekir.

Bildiklerimizi uygun bir dille anlatmaktan, tebliğ etmekten başka yapacağımız bir şey yoktur. Allah Teala elçi olarak gönderdiği peygamberlere de zaten bu görevi yüklemiştir.

Biz bu gibi yanlışlara dair bitirdiğimiz çalışmaları birer kitap halinde yayınladık. (Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış, Kur’an Işığında Aracılık Ve Şirk) Daha da güzel çalışmalar ve hizmetler için müslüman kardeşlerimizin de elini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Sizler de bu hizmetlerin devamı için bir şeyler yapabilirsiniz.


Etiketler: